Задовољавање развојних потреба дјеце

Ово право се реализује кроз одговарајуће пројекте и услове утврђене програмом Фонда.