Остваривање и примјена права из Закона о дјечијој заштити

Права из система дјечје заштите остварују се у складу са Законом о дјечјој заштити који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 114/17 од 22.12.2017. године и ступио на снагу 01.01.2018. године, Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 122/18 од 29.12.2018. године и ступио на снагу 01.01.2019. године, и Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 107/19 од 19.12.2019. године и ступио на снагу 01.01.2020. године.

Права из дјечје заштите према члану 10. Закона о дјечјој заштити (у даљем тексту: Закон) су:
1. Помоћ за опрему новорођенчета (члан 11. и 12.)
2. Матерински додатак (члан 13, 14, 15. и 16.)
3. Додатак на дјецу (члан 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. и 25.)
4. Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства (члан 26, 27, 28. и 29.)
5. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота (члан 30. и 31.)
6. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са сметњама у развоју (члан 32, 33. и 33а.)
7. Задовољавање развојних потреба дјеце (члан 34. и 35.)
8. Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете (члан 36.)
9. Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу (чланови: 36а, 36б, 36в и 36г.)

Захтјев за остваривање права из тачака: 1, 2, 3, 7, 8. и 9. подноси се пословници ЈУ Јавног Фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странца.
Захтјев за остваривање права из тач. 4, 5. и 6. подноси се пословници ЈУ Јавног Фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (сједишту послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност), регистрованог у Пореској управи РС као обвезник доприноса.