Пројекат ''Социјализација дјеце РC''Пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске'' представља облик реализације права из члана 34.Закона о дјечијој заштити (''Службени гласник РС'' број:114/17 и 122/18 - у даљем тексту Закон). Карактеристика овог права је да се реализује као услуга, а учешћем у Пројекту дјеца - циљних категорија остварују ово право.

Пројекат се континуирано реализује пуних петнаест година (од 2002.године) на морској обали (Република Црна Гора) у десетодневним и осмодневним смјенама, од маја до септембра. У наведеном периоду је обухваћено укупно 26.011 лица, од тога 21.475-оро дјеце вулнерабилних категорија узраста од 6 до 15 односно до 17 година из свих градова и општина Српске.Током тих петнаест година о безбједности и квалитетном боравку малишана у одмаралишту, бринуло се 4536 одраслих лица у њиховој пратњи.

У периоду од 2003. до 2015.године Пројекат је реализован на херцегновској ривијери у Омладинском хостелу -хотелу ''Кумбор'' у Кумбору. Од 2016.године пројектне активности су премјештене у Омладински хостел ''Ужице'' у Бечићима, будванска обала, у којем ће се исте наставити и у 2017. и 2018.години.

Циљне категорије су дјеца узраста од шест до 15 година чији се развој одвија у неповољнима породичним, материјалним,социјалним условима и/или је осујећен развојним и здравственим проблемима. Дјеца са сметњама у развоју и са хроничним обољењима у узрасној доби од шест до 17 година,а изузетно старија лица са инвалидитетом, у последњој смјени Пројекта.

Основни циљ Пројекта је да се оствари позитиван утицај на развој дјеце, задовољавајући њихове развојне потребе, реализацијом прилагођених програмских активности и стварањем позитивног, афирмативног амбијента у вријеме боравка у одмаралишту.

Пројекат се реализује у сарадњи са широким спектром институција, организација, универзитета, удружења и појединаца. Најзначајнија је сарадња са центрима за социјални рад и службама социјалне и дјечије заштите у свим градовима и општинама Српске, који су као првостепени органи у поступку
остваривања права из дјечије заштите координатори и реализатори свих пројектних активности на нивоу својих локалних заједница.

Уз дјечију партиципацију,програмске активности у услужном објекту организује и реализује стручно особље и васпитачи смјене у услужном простору/одмаралишту.

Стручни тим једне смјене, поред васпитача за сваку појединачну групу, чине: педагошки координатор, спортски аниматори, супортивно особље, волонтери–асистенти васпитачима, спољни стручни сарадник Фонда и по потреби аниматор културно-забавних-креативних активности. Основни задаци овог тима су ангажовање на организацији,реализацији програмских активности, поштовању кућног реда и безбједности у одмаралишту свих учесника Пројекта, задовољавање специфичних потреба дјеце у смјени ( психолошких, социјалних ...).

О здравственом статусу дјеце и осталих учесника у одмаралишту 24 сата брине се медицински тим (љекар и мединцинска сестра), а по процјени љекара смјене збрињавање сложенијих здравствених стања учесника обавља се у болници у Котору и Требињу.


Избор дјеце учесника Пројекта и васпитача врши се на основу Јавног конкурса који расписује Фонд, а пријаве родитеља-старатеља, установа / организација и лица заинтересованих за послове васпитача се предају у мјесно надлежни центар за социјални рад односно у службу социјалне и дјечије заштите у општинама у којима нема центра за социјални рад. Временски период у којем се расписује Јавни конкурс за избор дјеце учесника, установа/организација реализатора Пројекта и васпитача је фебруар -март текуће године, а Конкурс је најчешће отворен мјесец дана.

Избор стручног особља (координатора и спортских аниматора) такође се врши на основу Јавног конкурса који расписује Фонд, а пријаве се достављају у сједиште Фонда у Бијељини.


Пријавни обрасци за установе - организације

Пријавни обрасци за васпитаче

Пријавни обрасци за стручно особље

Образац СОЦ-1 - Захтјев родитеља - старатеља

Образац СОЦ-2 - Захтјев специјализоване установе соц. и дјеч. заштите

Кодекс понашања ангажованог особља

Кућна листа

Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација

Јавни конкурс за избор васпитача

Јавни конкурс за избор стручног особља